Merhaba Siteye Giriş Yapmak İçin Aşağıya Bilgilerinizi Giriniz...


DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İHALE MEVZUATI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Platon Danışmanlık tarafından sunulan ihale mevzuatı danışmanlık hizmetleri sadece kamu idareleri için değil, aynı zamanda şirketler içindir. Bu sebeple, şirketimiz iki tarafın haklarının korunması amacıyla hizmet etmektedir.

Karmaşık, sürekli değişen, yoruma açık ve uygulama yanlışlıklarının yoğun olarak yapıldığı Kamu İhale Mevzuatında danışmanlık artık vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İdarelerin ve şirketlerin kendi çalışmalarının yanında ihale mevzuatına da tam anlamıyla hakim olmaları beklenemez, beklenmemelidir. Bu konularda dışarıdan hizmet alınması artık profesyonelliğin bir gereğidir.

Platon Danışmanlık şirketi olarak;

 • İhale dokümanlarının EKAP'a girilmesine yardım edilmesi ve girilmişlerin kontrol edilerek sorunsuz bir hale getirilmesi hizmetleri,
 • İhale dokümanlarında var olan hataların tespit edilerek şirketlere zararı olmasının engellenmesi hizmetleri,
 • İhale dokümanlarına yönelik şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinin hazırlanması hizmetleri ve idareler açısından bu kapsamda gelen şikayetlerin cevaplanmasına yönelik hizmetler,
 • İhale zarflarının sağlıklı bir şekilde hazırlanması, hazırlanmış ve ihaleye sunulmuş olan zarfların kontrol edilmesine yardımcı olunması ve sözleşme imzalanmasına kadarki süreçte ortaya çıkan hususlarla ilgili destek hizmetleri,
 • Sözleşme imzalandıktan sonra ödemelerin hukuki yapılması ve ne yükleniciler ne de idareler açısından zarar ortaya çıkmamasına yönelik kontrol ve destek hizmetleri,
 • İdarelerin ve şirketlerin denetim, dava vb. süreçlerde karşılaştıkları sorunlara yönelik görüş hazırlanması hizmetleri,

garantili ve dikkatle sunulmaktadır.

MALİ MEVZUAT DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kamu idarelerinin mali anayasası konumunda bulunan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla beraber idarelere yeni bir yaklaşım, anlayış ve aynı zamanda yeni uygulamalar getirilmiştir. Değişen kamu yönetimi anlayışı stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve muhasebe alanlarında destek alınmasını gerekli kılmaktadır. Halihazırda birçok idare bu işlemlerini dışarıdan danışmanlık hizmet alımı ile gerçekleştirmektedir.

Ancak, özellikle dış denetim kurumu olan Sayıştay denetimlerine hazırlık, muhasebenin tahakkuk yapısının tam olarak yerleşmesi ve yönetimin bir aracı olarak kullanılması amacıyla Platon Danışmanlık diğer şirketlerden ayrılmaktadır.

Bununla birlikte;
Stratejik Plan (Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan)

Faaliyet Raporu (İlgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenen rapor)

Performans Programı (Kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren program)

Platon Danışmanlık şirketi tarafından uzmanlarıyla birlikte hazırlanmaktadır.

YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Platon şirketi olarak;

 • Mali yönetim danışmanlığı,
 • Genel yönetim danışmanlığı,
 • İnsan Kaynakları yönetim danışmanlığı
 • Proje danışmanlığı,
 • Örgütsel yapı danışmanlığı,

alanlarında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.